İşletme Yönetimi ve Ekonomi

1. Yönetim modelleri

2. İşletme içi organizasyon

3. Yatırım projeleri ve fizibilite

4. Yatırım finansmanı

5. Yatırım teşvik belgeleri

6. Satın alma ve satış politikaları

7. Üretim ve stratejik satış planlaması

8. İş kurma, geliştirme, uygulama, yönetim, değerlendirme

9. Marketing

10. Yerleşim planlama

11. Lojistik ve dağıtım politikaları ( distributionspolicy )